Dla mediów

Dla mediów

DEZERTER

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w maju 1981 r. w Warszawie. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał swój pierwszy singiel „Ku przyszłości” (1983). W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera – „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”, a 1990 – „Wszyscy przeciwko wszystkim” (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. „Blasfemię” (1992), „Ile procent duszy?” (1994), „Mam kły mam pazury” (1996), „Ziemia jest płaska” (1997). W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” (2004); „Prawo do bycia idiotą” (2010), który został doceniony wyjątkowo nie tylko przez słuchaczy, ale i przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz „Większy zjada mniejszego” (2014).

Zespół aktywnie koncertuje nie tylko kraju, ale również w wielu krajach Europy (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych.

Przez lata piosenki Dezertera ukazywały się na wielu składankach w Polsce i na świecie oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku filmów.

Dezerter to:

Robert Matera – gitara, śpiew

Krzysiek Grabowski – perkusja, teksty

Jacek Chrzanowski – bas

Dezerter online:

www.dezerter.com

www.facebook.com/dezerter1981

www.youtube.com/dezertertv

Dezerter is a punk rock group, formed in Warsaw, in May 1981. The band was originally called SS-20 (it was the name of Soviet ballistic missiles), for that reason the group was forced to change its name during Martial Law. After re-naming, Dezerter recorded an EP „Ku przyszłości” [“To The Future, 1983]. In 1985 two various compilation records featured Dezerter songs: „Fala” [“Wave”] and „Jak punk to punk” [“Let's Have Punk”]. In 1987 Dezerter's first LP album appeared in the United States, published by Maximum Rock'n'Roll, called „Underground Out Of Poland”, in Poland another album was issued too (in censored version) -  „Kolaboracja” [“Collaboration”]. In 1989 there was yet another album - „Kolaboracja II” [“Collaboration ll”], and in 1990 „Wszyscy przeciwko wszystkim” [“All Against All”; published in Poland and France], followed by a two month tour of Western Europe (Switzerland, Germany, France, Netherlands) and Japan.

Future years brought important albums for Polish independent scene, including  „Blasfemia” [“Blasphemy”, 1992], „Ile procent duszy?” [“How Many Percent of The Soul?”, 1994], „Mam kły mam pazury”  [“I Have Fangs I Have Claws”, 1996], „Ziemia jest płaska” [“The Earth is Flat”, 1997]. In 21st century three studio albums appeared:  „Nielegalny zabójca czasu” [“Illegal Time Killer”, 2004]; „Prawo do bycia idiotą” [“The Right To Be An Idiot”, 2010], which was  favourably received not only by fans, but by the music industry too, winning the Fryderyk Award in 2010; and „Większy zjada mniejszego” [“The Big Eats The Small, 2014]. In  2016, after 33 years, the original EP „Ku przyszłości” [“To The Future”] was re-issued.

The band actively performs in Poland and many European countries (Czech Republic, Germany, Great Britain, Finland) and in the United States. 

Post scriptum

Throughout the years Dezerter’s songs appeared on many compilations and were used as soundtrack for several movies (including „Wałęsa. Człowiek z nadziei” [“Walesa. Man of Hope”] directed by A. Wajda and „Dom zły” [“Ominous House”] directed by W. Smarzowski).

In 1994 Paweł „Konjo” Konnak featured the Dezerters as the protagonists of his documentary film „Nie ma zagrożenia” [“There Is No Threat”].

In 2006 an album „Nie ma zagrożenia, jest Dezerter” [„There Is No Threat, There Is Dezerter”] was published, featuring Dezerter songs covered by several dozen different bands.

 

Dezerter band members:

Robert Matera - guitar, vocal

Krzysiek Grabowski - drums, lyrics

Jacek Chrzanowski - bass